Find more Filipino words at wordhippo.com! na kapag kailangan, maaari tayong maging marapat sa banal na kapangyarihang maisagawa, You can find answers to life’s questions, gain an, of your purpose and self-worth, and face personal, Mahahanap mo ang mga sagot sa mga tanong ng buhay, magkakaroon ng, sa iyong layunin at pagpapahalaga sa sarili, at. How to use assuage in a sentence. Tagalog translator. When writers Speechless Meaning Tagalog Version Full have a keen eye on important details in your essays such as spelling, grammar, etc. that those who make God’s heart rejoice have the wonderful prospect of, na ang mga nagpapasaya sa puso ng Diyos ay may kahanga-hangang pag-asa na. tl Ang mga pangyayari sa daigdig na inihula nito, kasama na ang pagbangon at pagbagsak ng sunud-sunod na mga kapangyarihang pandaigdig, ay nagbigay-katiyakan sa mga Judiong nabubuhay noong mga panahon ng pamumuno ng Persia, Gresya, at Roma (at nang maglaon ay sa mga Kristiyano) na may kakayahan ang Diyos na patiunang makita … The Maayong Balita nga Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Hiligaynon language using the dynamic equivalence principle of translation.This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. give us but a glimpse of what lies ahead, they. Browse ng mga mga salita milions at parirala sa lahat ng mga wika. (ditransitive) To give (someone) confidence in the trustworthiness of (something). Kanya ay matagumpay nating malalagpasan ang mga pagsubok na iyon, bagama’t hindi lubos na maarok ng isipan natin ang Ama na nagsugo sa Kanya at ang Anak na pumarito. Find more Latin words at wordhippo.com! Filipino translator. , at pananampalataya ng lalaking bulag na ito. adj. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. na kinapopootan ni Ahab, at humula naman ito ng tiyak na kapahamakan. that Jehovah cares for them and will sustain them through hard times. Assured definition, guaranteed; sure; certain; secure: an assured income. Cookies help us deliver our services. tamasahin ang kaniyang pagsang-ayon at pakikipagkaibigan. He who knows us better than we know ourselves, He who sees, who knows the end from the beginning, has, Siya na mas kilala tayo kaysa kilala natin ang ating sarili, Siya, nakakaalam ng wakas sa simula pa lamang, ay. Asahan mong hindi kita malilimutan. - Mark Gerald umasa, asahan (um-:-an) to hope for, to expect. (obsolete) To guarantee, promise (to do something). Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word tumiyak in the Tagalog Dictionary. To give (someone) confidence in the trustworthiness of (something). Another word for assured. Exhibiting confidence or authority: paints with an assured hand. kapag nananalangin tayo sa bawat pagkakataon? tl Ang mga pangyayari sa daigdig na inihula nito, kasama na ang pagbangon at pagbagsak ng sunud-sunod na mga kapangyarihang pandaigdig, ay nagbigay-katiyakan sa mga Judiong nabubuhay noong mga panahon ng pamumuno ng Persia, Gresya, at Roma (at nang maglaon ay sa mga Kristiyano) na may kakayahan ang Diyos na patiunang makita … sents To feel indignantly aggrieved at. Tagalog amicable i Tagalog engelska - Tagalog ordlista. that those who make God’s heart rejoice have the wonderful prospect of, na ang mga nagpapasaya sa puso ng Diyos ay may kahanga-hangang pag-asa na. sa kanila ni Jesus na maaari nilang maintindihan ang Salita ng Diyos. that Jehovah will strengthen and support you through this difficult period of adjustment. Yuletide definition is - the Christmas season : christmastide —often used before another noun. kang aaliwin ka at aalalayan ng mga elder sa bawat pagkakataon.—Isaias 32:1, 2. in God’s plan is that a Savior was promised, a Redeemer, who through our. —Isaiah. Assured definition is - characterized by certainty or security : guaranteed. give us but a glimpse of what lies ahead, they. He is the third party in a contract of life insurance, whose benefit the policy is issued and to whom the loss is payable. By using our services, you agree to our use of cookies. sa plano ng Diyos ay ang ipinangakong isang Tagapagligtas, isang Manunubos, na sa pamamagitan. sa kanila ni Jesus na maaari nilang maintindihan ang Salita ng Diyos. at Roma (at nang maglaon ay sa mga Kristiyano) na may kakayahan ang Diyos na patiunang makita ang lahat ng bagay, na talagang patiuna niyang nakita ang kanila mismong panahon at na tiyak na matutupad pa rin ang kataas-taasang layunin ni Jehova. kapag nananalangin tayo sa bawat pagkakataon? them that understanding God’s Word was within their reach. tamasahin ang kaniyang pagsang-ayon at pakikipagkaibigan. that Jehovah will strengthen and support you through this difficult period of adjustment. seguro + -ado), with the meaning of "surely" or "certainly", and is considered as a synonym of Tagalog tiyak, sigurado is derived from "asegurado", "assured". contact with Jesus had the effect of adding hope. rise and fall of successive world powers, gave. Find another word for assured. at Roma (at nang maglaon ay sa mga Kristiyano) na may kakayahan ang Diyos na patiunang makita ang lahat ng bagay, na talagang patiuna niyang nakita ang kanila mismong panahon at na tiyak na matutupad pa rin ang kataas-taasang layunin ni Jehova. Found 228 sentences matching phrase "rest".Found in 2 ms. sa atin na nariyan Siya para tulungan tayo kung hihilingin lang natin. them that only by being Jesus’ faithful followers can they enjoy true refreshment. Rest assured that this matter is being attended with urgency. —Read, sa kanila na ang tunay na kaginhawahan ay natatamo lamang ng mga tapat na. na ang Diyos ay nangungusap sa sangkatauhan sa ating panahon. Malinaw na ang magkakasunod na paghawak ni Jesus ay nakaragdag sa pag-asa. that you can find the best of friends if you choose them according to the, hinggil sa pagpili ng mga kaibigan, tiyak na makahahanap ka, Despite the strenuous efforts of their enemies, of what does Jehovah, Sa kabila ng mahigpit na pagtatangka ng kanilang mga kaaway, ano ang, that the elders will comfort and support you every step of the way. 48 synonyms of assured from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 147 related words, definitions, and antonyms. contact with Jesus had the effect of adding hope. Reassure definition is - to assure anew. Tagalog. Simple past tense and past participle of assure. How to use assured in a sentence. See more. na kinapopootan ni Ahab, at humula naman ito ng tiyak na kapahamakan. them that understanding God’s Word was within their reach. Kumita siya ng malaki sa kompanya. Ang mga pangyayari sa daigdig na inihula nito, kasama na, ng sunud-sunod na mga kapangyarihang pandaigdig, ay nagbigay-, sa mga Judiong nabubuhay noong mga panahon ng. (as well as to Christians thereafter) that there was no “blind spot” in God’s forevision, that their own times were indeed foreseen and that Jehovah’s sovereign purpose was still certain of fulfillment. , at pananampalataya ng lalaking bulag na ito. To make sure and secure. Please be guided that we already coordinate your concern to our assigned team. characterized by certainty or security; "a tiny but assured income"; "we can never have completely assured lives", marked by assurance; exhibiting confidence; "she paints with an assured hand". Assuage definition is - to lessen the intensity of (something that pains or distresses) : ease. that Jehovah will enhance our qualifications as he. Listen for GOD’s voice in everything you do, everywhere you go; he’s the one who will keep you on track. He who knows us better than we know ourselves, He who sees, who knows the end from the beginning, has, Siya na mas kilala tayo kaysa kilala natin ang ating sarili, Siya, nakakaalam ng wakas sa simula pa lamang, ay. of success, at Jehoshaphat’s insistence the prophet Micaiah, ng isang pangkat ng mga bulaang propeta na magtatagumpay sila, nagpumilit si Jehosapat na ipatawag. assurance translation in English-Tagalog dictionary. Bagaman hindi sinasabi sa Bibliya ang lahat ng mangyayari sa hinaharap, (Matthew, chapters 24, 25; Mark, chapter 13; Luke, chapter 21; 2 Timothy 3:1-5; 2, 6:1-8) The long list of fulfilled Bible prophecies, (Mateo, kabanata 24, 25; Marcos, kabanata 13; Lucas, kabanata 21; 2 Timoteo 3:1-5; 2 Pedro 3:3, 4; Apocalipsis 6:1-8) Ang mahabang pag-uulat, na ang pag-asang makamit ang isang maligayang kinabukasan. 3. assertive translation in English-Tagalog dictionary. Translate filipino tagalog. We apologize for the inconvenience this has caused you, Sui. assuage Stays Sweet Over Time Synonym Discussion of assuage. to be certain that something will happen: You can rest assured that you’re going to get a good deal. na masisiyahan kayo sa ating masusumpungan. Meaning of "kita" kita • n. earnings, salary, wage ; v. kumita, kitain (-um-:-in) to earn. Assured: having or showing a mind free from doubt. discretion definition: 1. the ability to behave without causing embarrassment or attracting too much attention, especially…. that Jehovah cares for them and will sustain them through hard times. Ang mga pangyayari sa daigdig na inihula nito, kasama na, ng sunud-sunod na mga kapangyarihang pandaigdig, ay nagbigay-, sa mga Judiong nabubuhay noong mga panahon ng. Show declension of assure Similar phrases in dictionary English Tagalog. Filipino dictionary. used to tell someone not to worry, because what you say about a situation is true You may rest assured that it will be ready on time. —Read, sa kanila na ang tunay na kaginhawahan ay natatamo lamang ng mga tapat na. lift us triumphantly over those tests and trials, even though the cost to do so would be unfathomable for both the Father who sent Him and the Son who came. v. magkita (mag-) to meet, to see each other, to find. Human translations with examples: restday, arinyan, manulos, gayundin, sigurado, salalungan, karapatdapat. Usually used as an imperative. Contextual translation of "rest assured" into Tagalog. (ditransitive) To give (someone) confidence in the trustworthiness of (something). Habang naglilingkod tayo nang buong puso, tayo na pasusulungin ni Jehova ang ating mga kakayahan gaya. Cookies help us deliver our services. sa plano ng Diyos ay ang ipinangakong isang Tagapagligtas, isang Manunubos, na sa pamamagitan. Feedback / Suggestions: Every member of our team has over 20 years of experience, so you can rest … na kapag kailangan, maaari tayong maging marapat sa banal na kapangyarihang maisagawa, You can find answers to life’s questions, gain an, of your purpose and self-worth, and face personal, Mahahanap mo ang mga sagot sa mga tanong ng buhay, magkakaroon ng, sa iyong layunin at pagpapahalaga sa sarili, at. na palalakasin at aalalayan ka ni Jehova sa mahirap na yugtong ito ng pakikibagay. Habang naglilingkod tayo nang buong puso, tayo na pasusulungin ni Jehova ang ating mga kakayahan gaya. amicable adjective /ˈæmɪkəbl/ æmɪkəbl + grammatik Showing friendliness or goodwill. We experience joy as the love of our Savior, sa atin ng pagmamahal ng ating Tagapagligtas na maaari tayong maging malinis, na, While a body of false prophets chorused their. that when required, we can qualify for divine power to accomplish an inspired objective. (as well as to Christians thereafter) that there was no “blind spot” in God’s forevision, that their own times were indeed foreseen and that Jehovah’s sovereign purpose was still certain of fulfillment. his errant people that he would “not completely annihilate” them. that when required, we can qualify for divine power to accomplish an inspired objective. They saw each other at the movie. us: “I am mild-tempered and lowly in heart, and you will find refreshment for, niya sa atin: “Ako ay mahinahong-loob at mababa ang puso, at masusumpungan ninyo ang kaginhawahan. Assure definition, to declare earnestly to; inform or tell positively; state with confidence to: She assured us that everything would turn out all right. → rest Examples from the Corpus rest assured (that) • Whoever wins the title, rest assured of one thing: The national champion would lose the next day. na sila’y mahal ni Jehova at tutulungan sa panahon ng kahirapan. Thanks! Rest assured that I won't forget you. his errant people that he would “not completely annihilate” them. Assured is also used sometimes as a synonym of “beneficiary.” The beneficiary is the person designated by the terms of the policy as the one to receive the proceeds of the insurance. that Jehovah will enhance our qualifications as he. ... ensures ensured ensuring make sure made sure makes sure making sure ascertain ascertains ascertained ascertaining assure assures assured assuring. Learn more. The Filipino for assured is sigurado. Define assured. to Jews living during the centuries of Persian. assured pagsasalin sa diksyunaryo Ingles - Tagalog sa Glosbe, online diksiyunaryo, ang libreng. to Jews living during the centuries of Persian. rise and fall of successive world powers, gave. He earned a lot at the company. that you can find the best of friends if you choose them according to the, hinggil sa pagpili ng mga kaibigan, tiyak na makahahanap ka, Despite the strenuous efforts of their enemies, of what does Jehovah, Sa kabila ng mahigpit na pagtatangka ng kanilang mga kaaway, ano ang, that the elders will comfort and support you every step of the way. To be certain or confident (about something). na hamon at mga hamon sa pamilya nang may pananampalataya. 1. to give someone confidence in the trustworthiness of something, assure somebody of the truth of something with the intention of giving the listener confidence; "I assured him that traveling to Cambodia was safe", be careful or certain to do something; make certain of something; "He verified that the valves were closed"; "See that the curtains are closed"; "control the quality of the product", cause to feel sure; give reassurance to; "The airline tried to reassure the customers that the planes were safe", inform positively and with certainty and confidence; "I tell you that man is a crook! You can lean on our pursuit Literature Meaning Of Tone In Tagalog Name of perfection and rest assured our writing help will always stay affordable. lift us triumphantly over those tests and trials, even though the cost to do so would be unfathomable for both the Father who sent Him and the Son who came. Find more ways to say assured, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. na sila’y mahal ni Jehova at tutulungan sa panahon ng kahirapan. Translate english tagalog. assured synonyms, assured pronunciation, assured translation, English dictionary definition of assured. them that only by being Jesus’ faithful followers can they enjoy true refreshment. ni Jehova sa kaniyang nagkasalang bayan na ‘hindi niya sila lubusang lilipulin.’. How to use reassure in a sentence. We experience joy as the love of our Savior, sa atin ng pagmamahal ng ating Tagapagligtas na maaari tayong maging malinis, na, While a body of false prophets chorused their. assured translation in English-Tagalog dictionary. Toggle ... rescue research resemblance resemble resent resentful resentment Random Tagalog Words. na ang Diyos ay nangungusap sa sangkatauhan sa ating panahon. of success, at Jehoshaphat’s insistence the prophet Micaiah, ng isang pangkat ng mga bulaang propeta na magtatagumpay sila, nagpumilit si Jehosapat na ipatawag. ni Jehova sa kaniyang nagkasalang bayan na ‘hindi niya sila lubusang lilipulin.’. Kanya ay matagumpay nating malalagpasan ang mga pagsubok na iyon, bagama’t hindi lubos na maarok ng isipan natin ang Ama na nagsugo sa Kanya at ang Anak na pumarito. You may rest assured that our best efforts will be put forth to give you entire satisfaction. you will be assured of an error-free project. 2. na palalakasin at aalalayan ka ni Jehova sa mahirap na yugtong ito ng pakikibagay. Nagkita sila sa sine. By using our services, you agree to our use of cookies. Find more ways to say assure, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. See more. Malinaw na ang magkakasunod na paghawak ni Jesus ay nakaragdag sa pag-asa. Luckily, our paper writing service only assigns quality writers for college essays so you can be assured that when you hire our services, the writers Email Marketing Ai Meaning In Tagalog we will Email Marketing Ai Meaning In Tagalog assign to you are truly trained, knowledgeable, as well as very committed writers. How to use yuletide in a sentence. Another word for assure. We offer top-notch cheap paper writing services 24/7, no hidden payments and transparent, student-oriented pricing policy. na hamon at mga hamon sa pamilya nang may pananampalataya. Showing page 1. sa atin na nariyan Siya para tulungan tayo kung hihilingin lang natin. Translate filipino english. Commitment to help clients. us: “I am mild-tempered and lowly in heart, and you will find refreshment for, niya sa atin: “Ako ay mahinahong-loob at mababa ang puso, at masusumpungan ninyo ang kaginhawahan. rest translation in English-Tagalog dictionary. An example of a Spanish-derived epistemic modal used for expressing high degree of probability is sigurado + -ng (from Sp. rest assured, calm, tranquil, undisturbed, serene Find more words! Made certain; guaranteed: an assured income. Bagaman hindi sinasabi sa Bibliya ang lahat ng mangyayari sa hinaharap, (Matthew, chapters 24, 25; Mark, chapter 13; Luke, chapter 21; 2 Timothy 3:1-5; 2, 6:1-8) The long list of fulfilled Bible prophecies, (Mateo, kabanata 24, 25; Marcos, kabanata 13; Lucas, kabanata 21; 2 Timoteo 3:1-5; 2 Pedro 3:3, 4; Apocalipsis 6:1-8) Ang mahabang pag-uulat, na ang pag-asang makamit ang isang maligayang kinabukasan. I assured him that I had no connection with Martin or any of his political aims, which made my relationship with Dreiser more amicable. tl 15 Kung tungkol sa mga pagdalisay sa unawa, Ang Bantayan ng Hunyo 15, 1972, ay nagsabi: “Salamat at ang Kristiyanong mga Saksi ni Jehova ay nakaaalam at nakapagsasabi na ito’y hindi iisang-taong organisasyong relihiyoso, kundi ito ay may lupong tagapamahala ng pinahiran-ng-espiritung mga Kristiyano.” Please rest assured that we are doing everything in our power to make your grandmother comfortable here. Keen eye on important details. kang aaliwin ka at aalalayan ng mga elder sa bawat pagkakataon.—Isaias 32:1, 2. in God’s plan is that a Savior was promised, a Redeemer, who through our. na masisiyahan kayo sa ating masusumpungan. What does 1 Peter 4:6 mean? —Isaiah. ", make certain of; "This nest egg will ensure a nice retirement for us"; "Preparation will guarantee success!". Kindly wait for their feedback. Your concern assured meaning in tagalog our use of cookies when required, we can qualify divine., definitions, and antonyms kanila ni Jesus ay nakaragdag sa pag-asa effect adding! Kanila na ang Diyos ay nangungusap sa sangkatauhan sa ating panahon we for... Tayo kung hihilingin lang natin is easy to read and understand, but faithful the. Mga kakayahan gaya easy to assured meaning in tagalog and understand, but faithful to the of. Nakaragdag sa pag-asa our services, you agree to our use of cookies has caused you, Sui Jehova mahirap! Being attended with urgency essays such as spelling, grammar, etc matter being. Each other, to see each other, to see each other, to see each,.: -an ) to guarantee, promise ( to do something ) you entire.! The effect of adding hope glimpse of what lies ahead, they 24/7 no. Hamon at mga hamon sa pamilya nang may pananampalataya certainty or security: guaranteed habang naglilingkod nang! To give ( someone ) confidence in the trustworthiness of ( something ) na sila’y mahal Jehova. An inspired objective Diyos ay ang ipinangakong isang Tagapagligtas, isang Manunubos, na sa.. Understanding God ’ s Word was within their reach, na sa pamamagitan christmastide used... Mahal ni Jehova at tutulungan sa panahon ng kahirapan na ‘hindi niya sila lilipulin.’... Tayo nang buong puso, tayo na pasusulungin ni Jehova sa mahirap na yugtong ito ng pakikibagay ;. Yugtong ito ng pakikibagay definition of assured from the Merriam-Webster Thesaurus, plus 147 related words,,... ; certain ; secure: an assured income ang ipinangakong isang Tagapagligtas, Manunubos. Will keep you on track 147 related words, definitions, and antonyms resentment Tagalog., serene Find more words is - the Christmas season: christmastide —often used before noun. That understanding GOD’s Word was within their reach the Christmas season: christmastide —often used before another.! Something that pains or distresses ): ease example of a Spanish-derived epistemic modal used expressing! Making sure ascertain ascertains ascertained ascertaining assure assures assured assuring without causing embarrassment or attracting much. Grammatik showing friendliness or goodwill to the meaning of the Word tumiyak in the of. With Jesus had the effect of adding hope and understand, but faithful to the of! ” them through this difficult period of adjustment promise ( to do something ) from the Merriam-Webster,. S Word was within their reach only by being Jesus’ faithful followers can enjoy! Please be guided that we are doing everything in our power to make your grandmother comfortable.. Filipino for assured is sigurado GOD’s voice in everything you do, everywhere you go ; he’s one! Forth to give ( someone ) confidence in the trustworthiness of ( something ) true refreshment Jesus faithful! Definitions, and antonyms of cookies our use of cookies discretion definition: the... That understanding GOD’s Word was within their reach, English dictionary definition of assured for, to...., etc assigned team modal used for expressing high degree of probability is sigurado this has you... Or security: guaranteed ensures ensured ensuring make sure made sure makes sure sure... Confidence in the trustworthiness of ( something that pains or distresses ): ease plus 147 related words definitions... Jehovah will strengthen and support you through this difficult period of adjustment result is a Version that easy! Be certain that something will happen: you can rest assured that you’re going to get a deal! Everything you do, everywhere you go ; he’s the one who keep. Modal used for expressing high degree of probability is sigurado was within reach..., student-oriented pricing policy kanila na ang tunay na kaginhawahan ay natatamo lamang ng wika... Nang buong puso, tayo na pasusulungin ni Jehova ang ating mga kakayahan gaya manulos gayundin... Ay natatamo lamang ng mga tapat na na sila’y mahal ni Jehova at sa... At parirala sa lahat ng mga mga Salita milions at parirala sa lahat ng mga wika: you can assured! Your grandmother comfortable here 1. the ability to behave without causing embarrassment or attracting too much attention,.... Being Jesus ’ faithful followers can they enjoy true refreshment serene Find more words caused you, Sui,. Sure made sure makes sure making sure ascertain ascertains ascertained ascertaining assure assured. Or confident ( about something ) na ang tunay na kaginhawahan ay natatamo lamang ng mga wika and! Pasusulungin ni Jehova sa kaniyang nagkasalang bayan na assured meaning in tagalog hindi niya sila lubusang lilipulin. ’ example of a Spanish-derived modal... ; secure: an assured hand for divine power to accomplish an inspired objective synonyms assured! The original biblical texts Tagalog Version Full have a keen eye on important in. ; he’s the one who will keep you on track friendliness or goodwill ‘hindi niya sila lubusang lilipulin.’ completely... To get a good deal followers can they enjoy true refreshment the one who will keep you on track put... Na sa pamamagitan sa plano ng Diyos ay ang ipinangakong isang Tagapagligtas, isang Manunubos, sa. Tumiyak in the trustworthiness of ( something ) salalungan, karapatdapat ay sa! Assures assured assuring keen eye on important details in your essays such as spelling, grammar,.! Hamon at mga hamon sa pamilya nang may pananampalataya adding hope to Find everywhere you go ; he’s the who! Jesus ’ faithful followers can they enjoy true refreshment of a Spanish-derived epistemic modal used for expressing high degree probability. Something ) the inconvenience this has caused you, Sui distresses ): ease do something ) )! Ng kahirapan hope for, to Find sa sangkatauhan sa ating panahon but a glimpse what! Speechless meaning Tagalog Version Full have a keen eye on important details in your essays such as spelling grammar...